Kontakty

                           Zodpovedné osoby                            

Konateľ spoločnosti Odborný zástupca HR / Office manažér E - commerce Manager
Mgr. Michal Šachl Mgr. Zuzana Kostolná Bc. Timea Sittová Mgr. Andrea Rošteková
sachl@pharex.sk kostolna@pharex.sk sittova@pharex.sk rostekova@pharex.sk
0907 993 810 0905 762 042

Objednávky

Objednávky z lekární, VZP Produkt manažér /ConvaTec/ Produkt manažér
a distribučných spoločností:
Ing.Martina Nemčeková Mgr. Adriana Holecová
objednavky@pharex.sk nemcekova@pharex.sk holecova@pharex.sk
tel.:043/38 10 470 0918 910 999 0948 885 815

Medicínski reprezentanti

Area Manager Región Južné Slovensko
Región Západné Slovensko
Región Severné a stredné Slovensko Ľubica Gažúrová JUDr. Mgr. Marek Leták
MVDr. Peter Beniač gazurova@pharex.sk letak@pharex.sk
beniac@pharex.sk 0908 900 652 0905 233 518
0905 973 102